Fasi Safety Slovakia

Navigácia
Reklamné oznámenie
obuv pre všetky vekové kategóriehttps://www.e-fashion.skeShop obsahuje najmodernejšiu obuv pre všetky vekové kategórie s obrovským výberom
Dámska obuv a oblečenie https://www.e-nakupy.ske-nakupy.sk je internetový obchod s textilom, obuvou a s doplnkami. Dámska a detská obuv
ENERGO SYSTEM SK, s.r.o. https://www.energo-system.skelektroištalačný mateiál a montáže

Technika požiarnej ochrany vykonávame na základe odbornej spôsobilosti podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 35 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/ 2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Naša firma vykonáva v TPO nasledovné činnosti

  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počet členov protipožiarnych hliadok
  • vypracovanie a vedenie dokumentácie o ochrane pred požiarmi v súlade skutočným stavom
  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch priestoroch právnickej osoby
  • vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok a školenie novoprijatých zamestnancov a ostatných zamestnancov, zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
  • určovanie požiadaviek požiarnej bezpečnosti pri zmenách stavieb, rekonštrukciách technologických zariadení, pri opravách zariadení
  • koordinovanie a dohlaď nad revíziami
  • skúmanie primeranosti a vhodnosti dokumentov
  • pravidelné kontroly
  • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných poplachov
  • a iné
Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah