Fasi Safety Slovakia

Navigácia
Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

Technika požiarnej ochrany vykonávame na základe odbornej spôsobilosti podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 35 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/ 2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Naša firma vykonáva v TPO nasledovné činnosti

  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počet členov protipožiarnych hliadok
  • vypracovanie a vedenie dokumentácie o ochrane pred požiarmi v súlade skutočným stavom
  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch priestoroch právnickej osoby
  • vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok a školenie novoprijatých zamestnancov a ostatných zamestnancov, zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
  • určovanie požiadaviek požiarnej bezpečnosti pri zmenách stavieb, rekonštrukciách technologických zariadení, pri opravách zariadení
  • koordinovanie a dohlaď nad revíziami
  • skúmanie primeranosti a vhodnosti dokumentov
  • pravidelné kontroly
  • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných poplachov
  • a iné
Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah